+48 660 482 198
biuro@anykiel.pl
A. Struga 6
90-426 Łódź

Kadry i płace

OBSŁUGA SPRAW KADROWYCH

Biuro Rachunkowe Agaty Nykiel-Patalas w ramach swoich usług oferuje kompleksową obsługę spraw kadrowych. Naszą ofertę kierujemy zarówno do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, jak i do spółek jawnych, spółek cywilnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek partnerskich, spółek komandytowych i spółek akcyjnych.

NASZE USŁUGI W ZAKRESIE ADMINISTRACJI KADROWEJ

W zakres oferowanych przez nasze Biuro usług administracji kadrowej wchodzą:

 • prowadzenie i obsługa dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów – ewidencja i rozliczanie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i zwolnień lekarskich
 • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń i dokumentów o rozwiązaniu stosunku pracy – przygotowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników, w tym umowy cywilno-prawne, zatrudnianie cudzoziemców
 • ustalanie limitów należnych urlopów i weryfikowanie ilości wykorzystanych dni urlopu w danym roku kalendarzowym
 • przygotowywanie i sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń oraz innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników
 • rejestrowanie pracowników oraz członków ich rodzin w ZUS – wypełnianie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS-u
 • obsługa i prowadzenie ewidencji obowiązkowych okresowych badań lekarskich oraz kontrola ich aktualności
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu spraw personalnych do GUS
 • archiwizacja dokumentacji osobowej pracowników
 • tworzenie i opracowywanie formularzy dokumentacji kadrowej
 • odpowiadanie na korespondencję komorników
 • opracowywanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania
 • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • opracowywanie regulaminu polityki bezpieczeństwa danych osobowych obowiązującego w danej firmie
 • profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy zatrudnienia pracowników
 • kontrola i audyt dokumentacji kadrowej
 • profesjonalne doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

OBSŁUGA SPRAW PŁACOWYCH

Biuro Rachunkowe agaty Nykiel-Patalas w ramach swoich usług oferuje kompleksową obsługę spraw płacowych. Ofertę naszych usług kierujemy zarówno do spółek jawnych, spółek cywilnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek partnerskich, spółek komandytowych oraz spółek akcyjnych, jak i do osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

NASZE USŁUGI W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PŁACOWEJ:

W zakres oferowanych przez nasze Biuro Rachunkowe usług administracji płacowej wchodzą:

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników i sporządzanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń, w tym dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, urlopów okolicznościowych, urlopów wychowawczych, zwolnień chorobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • przygotowanie zgłoszeń i deklaracji rozliczeniowych do ZUS i US
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4)
 • sporządzanie list płac i raportów niezbędnych do księgowania wynagrodzeń
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia
 • sporządzanie informacji o składnikach wynagrodzenia (pasków wypłat) dla pracowników
 • obsługa umów cywilno-prawnych: umów – zleceń, umów o dzieło, oraz innych umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie informacji dla Klienta o wysokości i terminach zapłaty należnych składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy (PIT-4)
 • sporządzanie dokumentów na drukach ZUS RMUA dla pracowników
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B, PIT-40) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów cywilnoprawnych
 • profesjonalne doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych
 • kontrola i audyt dokumentacji płacowej

KOMPLEKSOWE ZAŁATWIANIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZUS

Ponieważ częste zmiany przepisów kodeksu Prawa Pracy oraz rozporządzeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymagają ich bezustannego śledzenia, zlecenie naszemu Biurowi Rachunkowemu EM-KA w Szczecinie pozwala uwolnić pracodawcę od posiadania rozbudowanego działu kadrowo-płacowego i znacznie ograniczyć tym samym koszty prowadzenia przedsiębiorstwa i czas potrzebny na prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej. Nasze Biuro Rachunkowe oferuje osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą, jak i spółkom jawnym, spółkom cywilnym, spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkom partnerskim, spółkom komandytowym i spółkom akcyjnym, kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej i załatwiania wszelkich spraw kadrowo-płacowych związanych z ZUS.

NASZE USŁUGI ZWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ ZUS-OWSKĄ

W zakres naszych usług związanych z dokumentacją ZUS-owską wchodzi:

 • sporządzanie i składanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS
 • aktualizacja danych płatnika w systemie ZUS
 • zgłaszanie nowoprzyjętych pracowników w ZUS
 • zgłaszanie zmian na temat danych osób zatrudnionych u Zleceniodawcy lub zmian w stosunku pracy
 • wykonywanie wyrejestrowań związanych z wygaśnięciem stosunku pracy
 • wysyłanie do ZUS zwolnień lekarskich i stosownych zaświadczeń związanych z zasiłkami
 • przygotowywanie raportów miesięcznych dla każdego ubezpieczonego pracownika
 • sporządzanie informacji dla Zleceniodawcy o wysokości i terminach zapłaty należnych składek ZUS
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla pracowników
 • obliczanie wysokości składek na ubezpieczenia ZUS i należności z tytułu świadczeń chorobowych, funduszu pracy i FGŚP
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz ZUS-owskiej
 • kontrola prawidłowości rozliczeń z ZUS
 • audyt dokumentacji kadrowo-płacowej